VORBASSE FJERNVARME

— Et fjernvarmeprojekt for Vorbasse by i samarbejde med GEV, Billund Kommune og Dansk Fjernvarmes Projektselskab —